iritzia

Lanaren zentzuaz (Etorkizuna Eraikizun Think Thank)

Ezbairik gabe, pertsonok eragin zuzena dugu enpresa baten egiteko eta garapenean. Gainera, lantaldea osatzen duten pertsonen ongizatea lehiakortasunerako giltzarria ere badela frogatu da. Ongizate-lehiakortasun binomioan aritzeko gakoak, ordea, garesti daude…